VÍTAM VÁS NA MOJEJ STRÁNKE,
VOLÁM SA ROMAN JOŠT, SOM UČITEĽ A OSOBNÝ KONZULTANT METÓDY TOMÁŠA KELTNERA, “TRANSFORMÁCIA VEDOMIA”.


To veľké počiatočné písmeno v slove Vedomie znamená pocta umeniu Vedomej prítomnosti, učeniu, ktorému mi odovzdal a stále odovzdáva Učiteľ Tomáš Keltner. S jeho láskavým dovolením sa zo žiaka stal učiteľ, nebudem písať koľko rokov som sa venoval tomu či onomu, kedy som čo zažil, pretože jediné a podstatné je to, čo mám a teda vám dokážem dať.

Moja cesta ma doviedla až sem a som Bohu vďačný , že tomu tak je, pretože len napĺňaním svojho poslania sa človek stane šťastným. Stretnutia ľudí, tento nenáhodný bod ležiaci na priesečníku času a priestoru, tieto stretnutia dokážu zmeniť život a tak sa to stalo aj mne. Dnes je mojím poslaním ukázať vám svet a jeho skutočnú tvár, vašu pravú podstatu a možnosti z toho vyplývajúce, hovorím tomu “ návrat domov”.  Tomášovo učenie si dovolím vyložiť vám tak ,aby bolo uchopiteľné a overiteľné, aby ste si krok po kroku naň siahli a uverili, nie mne, sebe.

DOBA , KTORÚ ŽIJEME VEĽA PONÚKA ALE AJ DOKÁŽE VZIAŤ, PRETO JE NA KAŽDOM Z NÁS, ABY SA ROZHODOL, ČI SA NECHÁ UNÁŠAŤ PRÚDOM ŽIVOTA ALEBO BUDE PRÍTOMNÝ PRI TVORENÍ JEHO SMERU.Rozdiel medzi tým , čo učíme my, je, že svojim záujemcom o túto metódu nehovoríme iba UVER ale aj OVER si všetko. Spolu nastúpime na cestu, na ktorej vás čaká množstvo zázrakov, vecí a stavov za zrakom...,bude záležať na vašej ochote a schopnosti aká bude vaša cesta.

Budete mať možnosť spoznať ako ďaleko sme sa vzdialili od svojej podstaty , spolu budeme objavovať a spoznávať tu najprirodzenejšiu podstatu človeka, jeho trojjedinú podstatu. Objasníme si základné a najdôležitejšie princípy , ktorých poznanie a uvedomenie si vám vloží život do vlastných rúk, časom sa naučíme vnímať „ realitu“ aj inak ako svojimi zmyslami.

Keď človek spoznal seba, poznal Boha...
Copyright © 2020 Roman Jošt | seokvalitne.cz