Ak máte otázky ku študijným skupinám alebo zvažujete konzultáciu,

neváhajte ma kontaktovať
Keď človek spoznal seba, poznal Boha...
Copyright © 2020 Roman Jošt | seokvalitne.cz