Roman Jošt
Bratislava


E-mail: roman@transformace-vedomi.cz

Ak máte otázky ku študijným skupinám alebo zvažujete konzultáciu,
neváhajte ma kontaktovať
Keď človek spoznal seba, poznal Boha...
Copyright © 2019 Roman Jošt | seokvalitne.cz