Viera. Sprevádza nás a tvorí hradbu, pokým nie sme dostatočne pevní v poznaní,  v stave " Viem ".
Pevnosť prichádza v prítomnosti , prítomnosť  neodišla a neprichádza, je v uvedomení, je svetlom , prejaveným Bohom v tele...
Naša vlastná stabilita prichádza ruka v ruke s vierou, atribútom rozumu, v momente keď uveríme prestávame sa báť...strach nepozná vieru a viera strach, môžeme mať len jedno z nich.
Dve tváre jednej mince nie je možné vidieť naraz...rozum je mincou, viera rubom a strach lícom..Mostom je láska , mostom k poznaniu, tam kde poznáme,vieme a keď vieme, už nemusíme " len " veriť...rozum už nekladie podmienky pre spoluprácu s Dušou.
Prestávame rozlišovať medzi viditeľným a neviditeľným, prekliatie dvojnosti, tohto rozdelenia svetla a tmy zaniká...Prvý príchod do tela realizovaný narodením sa matke predchádza druhému príchodu do tela skrz Otca. Matkou predstavovaná prvá brána tela ( nazývaná aj prvou čakrou) a Otcom siedma brána ( siedma čakra) spoločne uzatvárajú pečať Otca, bránu minulosti. Toto uzatvorenie sa udeje keď sú obe brány harmonické, keď otec je Otcom a matka, Matkou, vo vzájomnej harmónii a zároveň v harmónii s nami samotnými.

Bezpodmienečne prijímame svojich rodičov, vyznávame JEDINEČNOSŤ a DOKONALOSŤ , s ktorou sme všetci traja prijali rozhodnutie a dohodu o príchode do tohto tela, do hmotnosti. Dovoľme si prijať matku a otca ako Alfu a Omegu, oboch stvorených na náš obraz, aby sme sa v ňom ako bytosť zrkadlili. Niet tvorby bez tela a niet tela bez rodičov, toto vnímajme,vedome a pokorne, stane sa zázrak a obe tieto bytosti zrazu vystúpia z tieňov našich hodnotení,hnevov, radostí,starostí,očakávaní i sklamaní a stanú pred nami ako Otec a Matka, bez prívlastkov. Minulosť a miesta v nej skryté , ktoré obsahujú časti našej duše sú dvere , ku ktorých otvoreniu potrebujeme dva klúče, oba sú skryté v nás , každá polovica nášho tela obsahuje jeden, darom od našich rodičov..kľaknime im k nohám, urobme to v sebe, pravdivo. Dajú nám oba klúče, ktoré doteraz strážili, aby sme keď budeme pripravení mohli otvoriť dvere dejov ,obsahujúcich nás a uzatvoriť tak raz a navždy minulosť, ktorá až do tohto momentu vchádzala do každého nášho nádychu, aby sa pri následnom výdychu realizovala vo všetkom nami tvorenom. Dajú nám slobodu.

"Stvorili nás dokonalých"

Najnovšie informácie pre vás:
Ak máte otázky ku štúdiu, rád ich zodpoviem
Copyright © 2020 Roman Jošt | seokvalitne.cz