Študijné skupiny sú priebežne otvárané v Bratislave, s predpokladaným rozsahom 10 stretnutí v priebehu roka a dĺžkou stretnutia 5 hodín.

Osobné konzultácie predstavujú náročnejšiu ale aj oveľa efektívnejšiu cestu transformácie, ich význam je v založený na pravidelných stretnutiach, je to vyššia forma štúdia. Samozrejme je možné aj jedno stretnutie , ktoré môžeme považovať za informatívne. 
Nie som liečiteľ, ale učiteľ... Ak máte otázky ku študijným skupinám alebo zvažujete konzultáciu,

neváhajte ma kontaktovať
Keď človek spoznal seba, poznal Boha...
Copyright © 2019 Roman Jošt | seokvalitne.cz